plakat_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

becker_1

Szanowni Koledzy,
Drodzy Studenci

Przesyłam w załączeniu i polecam uwadze swoje dwa listy wyborcze.

List nr 2 pt O duchu Ustaw, podmiotowości uczonego i niezależności nauki oraz autonomii instytucji – rozszerzenie wypowiedzi na spotkaniu Ministra Jarosława Gowina z Senatem SGH oraz list nr 3 pt O powinności lojalności wobec Uczelni i środowiska akademickiego.

Summa summarum – jest oczywiste że spośród pięciu konkurentów do fotela rektorskiego jestem Państwu najbliższy co do ducha kierowania Uczelnią Wyższą (jeśli chce być „wyższa”), jako społecznością osób – nosicieli, tudzież producentów, niepowtarzalnego kapitału ludzkiego, którymi nie trzeba „zarządzać”. Osoby same najlepiej wiedzą jak zarządzać swoją wiedzą. Rektor za to musi umieć otwierać samemu i popierać otwierane przez innych, przestrzenie rozwoju i ekspansji – a nie gasić inicjatywy na zasadzie „nie popieram tego co chcesz robić bo nie nie popiera tego grupa która mnie popiera” (to jest cytat a nie wymyślona formułka). Z tej umiejętności dopiero wyjdzie nam, że mamy ZA MAŁO pracowników a nie za dużo i nie ma potrzeby terroryzować pracujących permanentnym widmem „oszczędności” – zwłaszcza gdy równolegle mnoży się zbędne stanowiska kierownicze. .
Można zauważyć, którzy z pozostałych czterech kandydatów są bliżsi takiemu pojmowaniu roli i ZADAŃ rektora a komu jest bliższe podejście wyrażane przytoczonym cytatem i dlatego nie ma czego „tu szukać”

Łączę pozdrowienia
S. Ryszard Domański
Kandydat w wyborach na rektora SGH