Warszawa 11 stycznia 2016 Zanim Jean-Claude Juncker Przewodniczący Komisji Europejskiej

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisarze Unii Europejskiej,

W nawiązaniu do ostatnich emocjonalnych ataków na Polskę prowadzonych szczególnie przez polityków niemieckich (panowie: Martin Shultz, Günther Oettinger, Volker Kauder) warto przestrzec, że zanim potępicie Polskę to wpierw musicie Państwo lepiej poznać krętą drogę polskiego marszu do wolności. Jak dotąd jednakże można odnieść wrażenie, że nienawistne słowa niektórych polityków i dziennikarzy przeciwko Polsce wynikają z raczej ograniczonej i wykrzywionej wiedzy o treści polskich wewnętrznych zmian, które w istocie mają na celu przezwyciężenie masy błędów systemowych narosłych w ciągu “procesu transformacji” i w ciągu ostatnich ośmiu lat w szczególności.

Zatem po pierwsze musicie Państwo zrozumieć, „Dlaczego było tak łatwo obalić komunizm a tak trudno jest znaleźć konsensus społeczny” aby pozyskać zdolność osądzania zarówno ostatniej reformy Trybunału Konstytucyjnego jak i nowych zasad zarządzania mediami publicznymi i w ogóle całego procesu „dobrej zmiany” dokonującego się Polsce. Mamy w istocie w Polsce niedostatek debaty w kwestii czy prawa i reguły kultury korporacyjnej, kodeksu pracy, ustawy o NBP są zgodne z art. 20 Konstytucji RP, który mówi o idei „społecznej gospodarce rynkowej” (nota bene z sukcesem realizowanej w Niemczech). Na szczęście wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych, które wpłynęły na zmiany w osobowym składzie Trybunału, dają nadzieję na poprawę ładu ekonomicznego i pomnożenie kapitału społecznego w Polsce jak wytycza Prezydent Andrzej Duda i Premier Beata Szydło. Artykuł „The Quest for Ownership. Why it was so easy...” opublikowany w Eastern European Economics No. 4. 1994, (uaktualniony i rozwinięty w “Studiach Ekonomicznych” no. 2. 2010; INE PAN) jest pomocny do zrozumienia rdzenia mistyfikacji dokonanej na samym poczatku konwersji systemowej pod koniec lat osiemdziesiatych XX w. w Polsce z jej obecnymi politycznymi konsekwencjami.

To samo dotyczy pilnej potrzeby poszerzenia wolności wypowiedzi i zakresu tematów poruszanych w mediach publicznych, które przez długi czas nie są w stanie sprostać fałszowaniu rzeczywistości zarówno przez dominującą narrację „spadkobierców” Komunistycznej Partii Polski jak i przez redakcje kontrolowane przez zagranicę. Zatem, aby pozyskać zdolność rozsądnego osądzania reformy zarządzania mediami publicznymi ostatnio wprowadzonej w Polsce, musicie Państwo lepiej poznać rozbieżności między obrazem Polski prezentowanej, jako “zielona wyspa Europy” zarówno przez publiczne jak i prywatne media a rzeczywistą Polską charakteryzowaną krwotokiem 2,5mln uchodźców ekonomicznych z kraju

I na koniec, choć nie mniej ważne, musicie Państwo być bardzo ostrożni w czynieniu jakichkolwiek interwencji w polską wewnętrzną konkurencje o władze, aby uniknąć posadowienie siebie „po złej stronie mocy” obok tych w Polsce, których polityczne aspiracje odzwierciedla przyjęcie Poli Negri, popularnej aktorki niemieckich niemych filmów za symbol polskiej prezydencji w Unii w 2011 roku, a nie Ignacego Jana Paderewskiego, wirtuoza, męża stanu na Kongresie Wersalskim, przyjaciela W. Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych – i symbolu podmiotowości Rzeczpospolitej Polski w polityce globalnej oraz integracji transatlantyckiej, która teraz staje się nowym przeznaczeniem europejskim. (Dolączam “oficjalną publikację EU z 2001 r pt. “Is there any European End of History”)

Konkludując – nie potrzebujecie robić żadnych politycznych debat o Polsce w Parlamencie Europejskim w styczniu 2016. Jest natomiast potrzeba poważnej i naukowej konferencji na temat Integracji Transatlantyckiej i marszu Europy Centralnej do wolności w dniu 28 czerwca 2016 dokładnie w 60ta rocznice anty-stalinowskich rozruchów w Poznaniu w Polsce, za którymi poszło październikowe powstanie w Budapeszcie na Węgrzech.

  1. Ryszard Domański, profesor SGH i INE PAN, Staże w Rotterdamie 1987/88, Chicago 1991/92, Cambridge 1995 Oddany zwolennik UE i Integracji Transatlantyckiej